0 รายการ
ราคา 0 บาท
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร TTM ประจำปี 2557

25/11/2017 เวลา 11:06 น.

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" พร้อมทั้ง กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" หรือ TTM ให้กับ 169 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยสินค้าที่ได้รับตรา TTM จะต้องผลิตโดยบริษัท ที่มีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม รวมถึงสวัสดิภาพแรงงานที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 598 บริษัท จากผู้สมัครกว่า 800 ราย (นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2555) ซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการ สามารถเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ถือเป็นยุทธศาสตร์ ทางด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น
Copyright : 2014 www.dr-fixit.co.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ By cw.in.th