0 รายการ
ราคา 0 บาท
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
เกราท์และวัสดุเสียบเหล็ก
ดร.ฟิคสิท อีพ็อกซี่ รีบรา เกร้าท์
อีพ็อกซี่สำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุชนิดต่างๆ
ดร.ฟิคสิท พิดิเกร๊าท์ จีพี
ปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป
ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์ 10เอ็ม
ปูนเกร้าท์ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูงมากกว่า 800 KSC
ดร.ฟิคสิท พิดิเกร้าท์ 5เอ็ม
ปูนเกร้าท์ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูงมากกว่า 750 KSC
Copyright : 2014 www.dr-fixit.co.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ By cw.in.th