0 รายการ
ราคา 0 บาท
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
         

          บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด  เริ่มก่อตั้งในปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิต และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค อาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยตลอดจนโครงการก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
          ด้วยความมุ่งมั่นให้ได้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริษัทฯ มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ค้นคว้าวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ ใช้มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยมีโรงงานผลิตสินค้า และค้นคว้าวิจัยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
          จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตอบสนองความต้องการด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์ "ดร.ฟิคสิท" ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

 
             
 

 
     
         

   
Copyright : 2014 www.dr-fixit.co.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ By cw.in.th